Aktualności branżowe

Nie przybędzie opodatkowanych budowli

21.06.2010

Czy urządzenia wewnątrz budynku mogą być uznane za budowlę?
Taki pomysł mieli twórcy nowelizacji prawa budowlanego. Na szczęście nieudany.
Uchwalona 23 kwietnia 2009 r. nowelizacja ustawy Prawo budowlane zmieniła m.in. treść art. 3 pkt 1 definiującego pojęcie obiektu budowlanego.
Przepis ten w obecnym brzmieniu nakazuje za obiekt budowlany uważać m.in. budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi.
Zmiana polega na dodaniu zwrotu „służącymi do eksploatacji tego budynku”, co zawęża zakres urządzeń i instalacji uważanych za części budynku.

 

ME 2012: sytuacja polskich stadionów.

08.06.2010

Stadion Narodowy w Warszawie, główna arena polskiej części turnieju piłkarskich mistrzostw Europy 2012 roku, pomimo kłopotów wywołanych ostrą zimą będzie oddany do użytku zgodnie z planem, w czerwcu 2011 roku - zapewnia Narodowe Centrum Sportu (NCS).
Za dwa lata od poniedziałku rozpoczną się polsko-ukraińskie mistrzostwa.
Obiekt, obliczony na przyjęcie 55 tysięcy widzów, stanie się sportową wizytówką stolicy. Podczas Euro 2012 ma się tu odbyć mecz otwarcia mistrzostw, jeden ćwierćfinał i jeden z półfinałów. W przyszłości oficjalne mecze rozgrywać będzie na nim reprezentacja Polski.

Kontrole jakości materiałów na budowach

21.05.2010

Jakość materiałów budowlanych zostanie sprawdzona nie tylko u producentów i sprzedawców, ale też na budowie.

Wojewódzki inspektor nadzoru budowlanego będzie mógł wezwać powiatowego inspektora do przeprowadzenia kontroli materiałów budowlanych stosowanych na konkretnej budowie – taką poprawkę do nowelizacji ustawy o wyrobach budowlanych wprowadził wczoraj Senat. Inspekcja będzie mogła wejść nie tylko do obiektów i pomieszczeń, ale także na teren samej budowy, na której znajdują się materiały budowlane.

Zespół Szkół Budowlanych ogłasza nabór na rok szkolny 2010/2011

10.05.2010

Zespół Szkół Budowlanych w Poznaniu przy ul.Grunwaldzkiej 152 , którego patronem jest Wielkopolska Izba Budownictwa, rozpoczął nabór do klas pierwszych. Firma Lepiko Sp. z o.o. jako partner ZSB zaprasza wszystkich chętnych, młodych ludzi do wyboru możliwości kształcenia się w Technikum w zawodzie - technik budownictwa lub technik architektury krajobrazu.

Od urządzeń i instalacji w budynkach nie powinno być podatku

29.04.2010

Nowelizacja prawa budowlanego nie powinna skutkować opodatkowaniem podatkiem od nieruchomości instalacji i urządzeń w budynkach jako odrębnych budowli – uważa Ministerstwo Finansów.
W wyniku nowelizacji prawa budowlanego z 23 kwietnia 2009 r., która zmienia definicję obiektu budowlanego, podatkiem od nieruchomości opodatkowane mogą być budowle, np. maszyny w opodatkowanych już budynkach. Informował o tym DGP w numerze 28/2010 r.

 

Branża budowlana wychodzi na prostą

09.04.2010

Zwiększające się zamówienia na prace remontowo-budowlane dają perspektywę podniesienia dochodów firm budowlanych a to stanowi przyczynek do pobudzania aktywności gospodarczej kraju w ujęciu całościowym. Nie bez powodu budownictwo określano „kołem zamachowym” polskiej gospodarki.

Warto zauważyć, że jedna osoba zatrudniona w budownictwie tworzy 3, 4 dodatkowe miejsca pracy w innych działach gospodarki, jak np. usługi, wytwarzanie materiałów i urządzeń dla budownictwa, wyposażenie mieszkań. Polska zawsze dysponowała znaczącym i liczącym się potencjałem budowlanym czy projektowym – niech za dowód posłuży choćby stale unowocześniania baza wyrobów oraz wykwalifikowana kadra.

Inspektor na budowę

05.03.2010

1,5 tys. inspektorów ma w tym roku dokonać w firmach 90 tys. kontroli. Budowlanka to sektor, który szczególnie ich interesuje.
Państwowa Inspekcja Pracy (PIP) ma plan kontroli przedsiębiorców w 2010 r. Z dokumentu, do którego dotarł "PB" wynika, że kontroli ma być więcej niż w latach poprzednich. Firmy z wielu branż powinny mieć się na baczności.

Zima zamroziła budowy

26.02.2010

Źle na tle polskiej gospodarki prezentują się dane obrazujące produkcję budowlano-montażową.
— Budowlanka wypadła w styczniu fatalnie — przyznaje Aleksandra Świątkowska, ekonomistka PKO BP.

 

Raport z serii Accumulator

19.02.2010

Firma CB Richard Ellis wydała swój raport z serii Accumulator, Rynek Inwestycyjny w Polsce, Wiosna 2010. Raport opisuje szczegółowo rynek inwestycyjny w Polsce oraz związane z nim przyszłe trendy.Począwszy od roku 2008 aż do końca 2009 odnotowano wyraźne spowolnienie aktywności inwestorów na polskim rynku. 

Projekt nowelizacji ustaw o wyrobach budowlanych

27.01.2010

Zwiększenie efektywności kontroli organów nadzoru budowlanego oraz wyeliminowanie z rynku wyrobów budowlanych niespełniających parametrów jakości - przewiduje przyjęty przez rząd projekt nowelizacji ustaw: o wyrobach budowlanych oraz o systemie oceny zgodności.

1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  11 |