Ważne informacje

Strategia

Lepiko Sp. z o.o. swoją strategię biznesową opiera na dywersyfikacji zakresu działalności na poszczególne segmenty firmy oraz zapewnieniu wykorzystania efektu synergii poprzez ich współpracę w osiąganiu zakładanych celów biznesowych. Firma kładzie nacisk na zrównoważony rozwój oraz wykorzystanie szans w następujących segmentach rynku budowlanego:  

- Wykonawstwo inwestycji budowlanych
- Działalność developerska
- Projektowanie
- Nadzory budowlane

Wykonawstwo inwestycji budowlanych
Firma pozyskując zlecenia głównie z przetargów publicznych buduje obiekty mieszkalne, użyteczności publicznej oraz przemysłowe. Wykonywane są także inwestycje rynku ogólnego przy współpracy z partnerami biznesowymi o ugruntowanej pozycji w sektorze.

Działalność developerska
Poprzez firmę córkę Lepiko Developer Sp. z .o.o. pozyskuje tereny inwestycyjne tworząc bank ziemi pod przyszłe inwestycje oraz realizuje projekty w zakresie budownictwa mieszkaniowego i usługowego.

Projektowanie
Realizacja zadań z zakresu przygotowania inwestycji pod kątem inwestycji własnych oraz zleconych w zakresie projektowania wraz z uzyskaniem niezbędnych pozwoleń i uzgodnień oraz nadzoru autorskiego w realizowanych obiektach mieszkaniowych oraz użyteczności publicznej.

Nadzory budowlane
Prowadzimy kontrolę procesu budowlanego nie tylko pod kątem formalno-prawnym ale poprzez wykwalifikowaną kadrę sprawujemy nadzór nad przebiegiem prac ogólnobudowlanych oraz instalacji sanitarnych i elektrycznych.

Szerokie spektrum podejmowanych inicjatyw pozwala zdywersyfikować ryzyko w prowadzonej działalności poprawiając i usprawniając działanie każdego segmentu a tym samym zwiększając konkurencyjność oferowanych produktów .
Dowodem tego jest nieustanny rozwój od 34 lat działalności.